מאמרים

ביטוח בריאות ממלכתי – כל היתרונות - המשך למאמר

תקציב הבריאות מכביד מאוד על תקציב המדינה שכן אזרחים רבים משלמים הרבה פחות על השירותים הרפואיים שאותם הם צורכים.

על מנת לנסות ולממן ולו חלק קטן מהוצאות הבריאות הוכנס באחרונה תיקון לחוק הקובע שאזרחים יאלצו לשלם סכום פעוט של עשרים וחמישה שקלים ברבעון עבור כל פעם שהם רואים רופא.

ומהם היתרונות בחוק?

החוק מונע באופן מוחלט מצב שבו אדם הזקוק לטיפול רפואי לא יקבל את הטיפול המגיע לו הן אם מדובר בטיפול חרום והן אם מדובר בטיפול שנועד לשפר את איכות חייו של החולה.

כמו כן, החוק מסדיר את החובה של כל אזרחי המדינה לשלם בעבור הטיפולים הרפואיים שהם צורכים או שהם עלולים לצרוך.

מובן שצעירים שאינם מרבים לבקר במרפאות משלמים יותר מכפי שהם צורכים, אך באמצעות תשלומים אלו הם ממנים את האזרחים המבוגרים והקשישים.

ואם אתם חושבים שזה לא צודק אז תזכרו שגם הצעירים יעשו למבוגרים ביום מן הימים...

חזרה לחלק ראשון